SMA registry - Czech Republic

SMA registry - Czech Republic

The Czech and Slovak patient registry Spinal Muscular Atrophy is located at the Masaryk University in Brno, where it was developed by the Institute of Biostatistics and Analyses. You can find the registry at http://ready.registry.cz/. The investigator in charge is Jana Haberlová, MD (The University Hospital Motol, http://www.fnmotol.cz/).

If you have any questions or wish to be registered, you can contact the registry at pavlovska@iba.muni.cz, brabec@iba.muni.cz, or helpdesk@iba.muni.cz.

Web: www.ready.registry.cz
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz

Phone: + 420 549 498 281
Fax: +420 549 492 855

--

Český a slovenský národní registr pacientů Se spinální muskulární atrofií, se nachází na půdě Masarykovy univerzity v Brně. Registr je vytvářen Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Registr je možno nalézt na webových stránkách http://ready.registry.cz. Odborným garantem projektu je MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., http://www.fnmotol.cz/).

V případě dotazů, nebo pokud se chcete registrovat, můžete kontaktovat pracovníky registru pavlovska@iba.muni.cz, brabec@iba.muni.cz, případně  helpdesk@iba.muni.cz.

Web: www.ready.registry.cz
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz

Telefon: + 420 549 498 281
Fax: +420 549 492 855

Click here to Register

Czech Republic Registry Associated Logos

Address
ReaDy
Neuromuscular Society
Jihlavská 20
Brno
Czech Republic

Email