DMD registry - Finland

DMD registry - Finland

The Finnish NMD registry for DMD and SMA patients is maintained by The Finnish Neuromuscular Disorders Association in collaboration with Finnish universities.

The contact persons are Dr. Jaana Lähdetie and diagnosis advisor, Physiotherapist Emma Velling. Telephone number

int-358-44 736 1030  (from abroad) or 044 736 1030 (inside Finland)

Email: Registry. The Registry can provide information and forms to both Finnish and Swedish speaking patients in Finland.

For more information in Finnish click here.

--

Lihastautiliitto ylläpitää Suomen Lihastautirekisteriä DMD- ja SMA- potilaille yhteistyössä Suomen yliopistojen kanssa.

"Rekisteristä vastaavat erikoislääkäri, Dos., LKT, Jaana Lähdetie ja fysioterapeutti Emma Velling. Yhteydenotot p. 044 736 1030 tai sähköposti: emma.velling(at)lihastautiliitto.fi . Tietoa ja rekisteröitymislomakkeita on saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lisätietoa rekisteristä löytyy sivulta www.lihastautiliitto.fi/index.php?mid=252 .

--

Det finska muskelhandikappregistret för DMD- och SMA- patienter upprätthålls av Muskelhandikappförbundet i samarbete med universiteten i Finland.

"Ansvariga personer är specialläkare, Doc., MKD, Jaana Lähdetie och fysioterapeut Emma Velling. Kontakt tel. 044 7361030 eller email:  emma.velling(at)lihastautiliitto.fi . Registret kan bifoga information och anmälningsformulär på svenska."

 

Närmare uppgifter om registret finns på www.lihastautiliitto.fi/index.php?mid=252 .

Address
Turku Univ. Central Hospital
Child Neurology TO8E
P.B. 52
TURKU
FI-20521
Finland

Email


Call +35822739700